Описание
Преглед, диагностика и консервативно лечение, смяна и промиване на катетър,профилактични прегледи за простатна хиперплазия и тумор на простатата, френулумтомия, циркумцизия, дилатация на уретра., ехографска диагностика,цистоскопия, третиране на папиломи,кондиломи,херпес и др.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване, имобилизация, поставяне на шийна яка, инцизия на меки тъкани, шев на меки тъкани, поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж, диагностика и обработка на фистули, промивка на гастростома и ентеростома, мануална репозиция при ректален пролапс.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Прегледи, прецизиране на терапията, интерпретация на клинико лабораторни изследвания и на диагностични и функционални тестове на жлезите, интерпретация на резултати от остеодензитометрия, проф.прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет, УЗД диагностика на щит. жлеза, диспансеризиране на болни с ЗД.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Медицински прегледи, консултации, прецизиране на терапията, ЕКГ, холтер мониториране, диспансеризиране, хигиенно диетични съвети.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Локално обезболяване, изследване на зрителна острота, изследване на зенични реакции, изследване на рефракция с предписване на очила, изследване на заден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Гинекологични прегледи, съчетани с ултразвукова диагностика, взимане на материал за микробиологично и цитологично изследване. Водене на женска консултация и проследяване на бременност. Издаване на нагледна медицинска документация.

График
Прегледите са с предварително записване.
Описание
Имобилизация на крайници, отстраняване на шини и гипсови превръзки, превръзки, снемане на хирургични конци, репозиция при луксация на става, хирургична обработка на рана, вагинотомия, диагностична и терапевтична пункция на стави.

График
Прегледите са с предварително записване.

Прегледите са с предварително записване.

Медицински център-Клиника ”Света Мария Магдалена”

Контакти:

Тел.: 02 / 843 19 47
GSM: 0882 86 11 01, 0884 60 44 11