Медицински център-Клиника ”Света Мария Магдалена”

Контакти:

Тел.: 02 / 981 87 47, 02 / 843 19 47
GSM: 0884 60 44 11, 0886 26 48 43